Organization

Director

Hongbin Zha

Professor, Peking University

 

Deputy Directors

Qingshan Liu

Professor, Nanjing University of Information Science and Technology

Liang Wang

Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Jingyi Yu

Professor, ShanghaiTech University


Secretary-General

Zhanyu Ma

Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications

 

Deputy Secretary-Generals

Yan Huang

Assistant Researcher, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Shiying Li

Associate Professor, ShanghaiTech University

Chuanxian Ren

Associate Professor, Sun Yat-sen University

Lifang Wu

Professor, Beijing University of Technology

Jufeng Yang

Professor, Nankai University


Members of the Standing Committee

Xiang Bai

Professor, Huazhong University of Science and Technology

Mingming Cheng

Professor, Nankai University

Xin Geng

Professor, Southeast University

Rongrong Ji

Professor, Xiamen University

Jianhuang Lai

Professor, Sun Yat-Sen University

Zhouchen Lin

Professor, Peking University

Huchuan Lu

Professor, Dalian University of Technology

Jiwen Lu

Associate Professor, Tsinghua University

Shiguang Shan

Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Jinhui Tang

Professor, Nanjing University of Science and Technology

Jingdong Wang

Lead Researcher, Microsoft Research Asia

Tao Wang

Senior Researcher, iQIYI

Lifang Wu

Professor, Beijing University of Technology


Advisory Board

Tieniu Tan

Academician of Chinese Academy of Sciences

Xilin Chen

Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Yunde Jia

Professor, Beijing Institute of Technology

Yunhong Wang

Professor, Beihang University

Yanning Zhang

Professor, Northwestern Polytechnical University


International Advisory Board

Shaogang Gong

Professor, Queen Mary University of London

Gang Hua

Scientist, Wormpex AI Research

Jiebo Luo

Professor, University of Rochester

Yi Ma

Professor, University of California, Berkeley

Chunhua Shen

Professor, University of Adelaide

Dacheng Tao

Professor, The University of Sydney

Zhengyou Zhang

Scientist, Tencent Robotics X and AI Labs

Songchun Zhu

Professor, University of California, Los Angeles


Members

Shan An

Senior Manager, Beijing Wodong Tianjun Information Technology Co., Ltd.

Lu Bai

Associate Professor, Central University of Finance and Economics

Yinghao Cai

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Xiaochun Cao

Professor, Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences

Enqing Chen

Professor, Zhenzhou University

Huanhuan Chen

Professor, University of Science and Technology of China

Junying Chen

Associate Professor, South China University of Technology

Shengyong Chen

Professor, Tianjing University of Technology

Xilin Chen

Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Yanxiang Chen

Professor, Hefei University of Technology

Yunjie Chen

Associate Professor, Nanjing University of Information Science and Technology

Zailiang Chen

Associate Professor, Central South University

Gong Cheng

Associate Professor, Northwestern Polytechnical University

Jian Cheng

Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Chengmin Chi

Software Engineer, Microsoft

Jun Chu

Professor, Nanchang Hangkong University

Runmin Cong

Associate Professor, Beijing Jiaotong University

Yang Cong

Professor, Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Chaoran Cui

Professor, Shandong University of Finance and Economics

Zhen Cui

Professor, Nanjing University of Science and Technology

Yuchao Dai

Professor, Northwestern Polytechnical University

Cheng Deng

Professor, Xidian University

Fucheng Deng

Technical Partner, Shenzhen Extreme Vision Tech Co., Ltd.

Hongxia Deng

Associate Professor, Taiyuan University of Technology

Weihong Deng

Associate Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications

Xiaoming Deng

Associate Professor, Institute of Software, Chinese Academy of Sciences

Yafeng Deng

CTO, Beijing Deepglint Technology Co., Ltd

Errui Ding

Director of the Department of Computer Vision Technology (VIS), Baidu

Jing Dong

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Junyu Dong

Professor, Ocean University of China

Jun Dong

Researcher, Hefei Institute of Physical Science, Chinese Academy of Sciences

Weisheng Dong

Associate Professor, Xidian University

Zhenjiang Dong

Deputy Dean, Cloud Computing and IT Research Institute, ZTE

Fuqing Duan

Professor, Beijing Normal University

Lijuan Duan

Professor, Beijing University of Technology

Bin Fan

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Dengping Fan

Researcher, Inception Institute of Artificial Intelligence (IIAI)

Xin Fan

Professor, Dalian University of Technology

Yuming Fang

Professor, Jiangxi University of Finance and Economics

Yuchun Fang

Associate Professor, Shanghai University

Lunke Fei

Associate Professor, Guangdong University of Technology

Dongzhu Feng

Associate Professor, Xidian University

Jianjiang Feng

Associate Professor, Tsinghua University

Xianping Fu

Professor, Dalian Maritime University

Ying Fu

Professor, Beijing Institute of Technology

Changxin Gao

Associate Professor, Huazhong University of Science and Technology

Guangwei Gao

Associate Professor, Nanjing University of Posts and Telecommunications

Shaobin Gao

Associate Professor, Sichuan University

Shenghua Gao

Assistant Professor, ShanghaiTech University

Xinbo Gao

Professor, Xidian University

Zan Gao

Associate Professor, Tianjing University of Technology

Shiming Ge

Associate Professor, Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences

Yongxin Ge

Associate Professor, Chongqing University

Leilei Geng

Lecturer, Shandong University of Finance and Economics

Xun Gong

Associate Professor, Southwest Jiaotong University

Jianping Gou

Associate Professor, Jiangsu University

Guanghua Gu

Professor, Yanshan University

Yulan Guo

Lecturer, National University of Defense Technology

Zhenhua Guo

Associate Professor, Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Aili Han

Professor, Shandong University

Hu Han

Researcher, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Junwei Han

Professor, Northwestern Polytechnical University

Huiguang He

Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Lianghua He

Professor, Tongji University

Shaofeng He

Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications

Zhenyu He

Associate Professor, Harbin Institute of Technology (Shenzhen)

Ran He

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Yutao Hou

Application Marketing Director, NVIDIA (Beijing Branch)

Zhiqiang Hou

Professor, Air Force Engineering University

Fuyuan Hu

Professor, Suzhou University of Science and Technology

Haifeng Hu

Associate Professor, Sun Yat-sen University

Jianguo Hu

Dean, Guangzhou Smart City Development Institute

Junlin Hu

Associate Professor, Beijing University of Chemical Technology

Yongli Hu

Professor, Beijing University of Technology

Di Huang

Associate Professor, Beihang University

Dong Huang

Associate Professor, South China Agricultural University

Hua Huang

Professor, Beijing Institute of Technology

Lei Huang

Associate Professor, Ocean University of China

Qingming Huang

Professor, University of Chinese Academy of Sciences

Sheng Huang

Associate Professor, Chongqing University

Yongzhen Huang

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Yanli Ji

Associate Professor, University of Electronic Science and Technology of China

Zhong Ji

Associate Professor, Tianjing University

Tong Jia

Associate Professor, Northeastern University

Wei Jia

Associate Professor, Hefei Institute of Physical Science, Chinese Academy of Sciences

Xibin Jia

Professor, Beijing University of Technology

Yunde Jia

Professor, Beijing Institute of Technology

Meng Jian

Associate Professor, Beijing University of Technology

Muwei Jian

Professor, Shandong University of Finance and Economics

Yugang Jiang

Associate Professor, Fudan University

Shuqiang Jiang

Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Cheng Jin

Associate Professor, Fudan University

Lianwen Jin

Professor, South China University of Technology

Qin Jin

Associate Professor, Renmin University of China

Xin Jin

Associate Professor, Beijing Electronic Science and Technology Institute

Xiaoyuan Jing

Professor, Wuhan University

Meina Kan

Associate Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Qingjie Kong

CEO, Riseye Intelligent Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Xiangwei Kong

Professor, Zhejiang University

Kurban Ubul

Professor, Xinjiang University

Baiying Lei

Lecturer, Shenzhen University

Jianjun Lei

Professor, Tianjin University

Na Lei

Professor, Dalian University of Technology

Zhen Lei

Associate Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Annan Li

Associate Professor, Beihang University

Ce Li

Professor, Lanzhou University of Technology

Chaofeng Li

Professor, Shanghai Maritime University

Chunguang Li

Associate Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications

Chunlei Li

Associate Professor, Zhongyuan University of Technology

Guanbin Li

Associate Professor, Sun Yat-sen University

Hongjun Li

Associate Professor, Nantong University

Hua Li

Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Jiakang Li

CEO/CTO, Guangdong Kangyun Intelligent Technology Co., Ltd

Jia Li

Professor, Beihang University

Jianguo Li

Principal Researcher, Intel

Jian Li

Lecturer, National University of Defense Technology

Jinping Li

Professor, University of Jinan

Lingling Li

Professor, Zhengzhou University of Aeronautics

Peihua Li

Professor, Dalian University of Technology

Wen Li

Professor, University of Electronic Science and Technology of China

Wujun Li

Associate Professor, Nanjing University

Xi Li

Professor, Zhejiang University

Xiangwei Li

Professor, Lanzhou Institute of Technology

Yongjie Li

Professor, University of Electronic Science and Technology of China

Zechao Li

Associate Professor, Nanjing University of Science and Technology

Zhenbo Li

Professor, China Agricultural University

Zhiyong Li

Professor, Hunan University

Ziyang Li

Professor, Academy of Opto-Electronics, Chinese Academy of Sciences

Zongmin Li

Professor, China University of Petroleum

Zhouhui Lian

Associate Professor, Peking University

Wei Liang

Associate Professor, Beijing Institute of Technology

Liang Lin

Professor, Sun Yat-sen University

Weiyao Lin

Associate Professor, Shanghai Jiao Tong University

Guangfeng Lin

Associate Professor, Xi'an University of Technology

Haibo Liu

Professor, Harbin Engineering University

Heng Liu

Professor, Anhui University of Technology

Jiaying Liu

Associate Professor, Peking University

Jing Liu

Researcher, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Li Liu

Lecturer, National University of Defense Technology

Qingjie Liu

Lecturer, Beihang University

Risheng Liu

Associate Professor, Dalian University of Technology

Shigang Liu

Professor, Shanxi Normal University

Shuaiqi Liu

Associate Professor, Hebei University

Si Liu

Associate Professor, Beihang University

Tiange Liu

Lecturer, Yanshan University

Weifeng Liu

Associate Professor, China University of Petroleum (East China)

Wu Liu

Senior Scientist, JD AI Research

Xianglong Liu

Associate Professor, Beihang University

Yiguang Liu

Professor, Sichuan University

Yue Liu

Professor, Beijing Institute of Technology

Zhi Liu

Researcher, Shanghai University

Cewu Lu

Professor, Shanghai Jiao Tong University

Xiaoqiang Lu

Professor, Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences

Feng Lu

Professor, Beihang University

Bin Luo

Professor, Anhui University

Xiongbiao Luo

Professor, Xiamen University

Ke Lu

Professor, University of Chinese Academy of Sciences

Bingpeng Ma

Associate Professor, University of Chinese Academy of Sciences

Chao Ma

Assistant Professor, Shanghai Jiao Tong University

Huimin Ma

Associate Professor, Tsinghua University

Wei Ma

Associate Professor, Beijing University of Technology

Yuexin Ma

Assistant Professor, ShanghaiTech University

Liang Mao

Vice-President, Central Research Institute of Gaoxin Technology Group Co., Ltd

Lin Mei

Director of IoT Center, Third Research Institute of the Ministry of Public Security of PRC

Deyu Meng

Professor, Xi'an Jiaotong University

Qiguang Miao

Professor, Xidian University

Yadong Mu

Assistant Professor, Peking University

Rongrong Ni

Professor, Beijing Jiaotong University

Feiping Nie

Professor, Northwestern Polytechnical University

Liqiang Nie

Professor, Shandong University

Xiushan Nie

Professor, Shandong University of Finance and Economics

Jifeng Ning

Professor, Northwest A&F University

Yuzhen Niu

Professor, Fuzhou University

Weihua Ou

Associate Professor, Guizhou Normal University

Zhonghong Ou

Associate Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications

Jianquan Ouyang

Professor, Xiangtan University

Wanli Ouyang

Professor, The University of Sydney

Jinshan Pan

Professor, Nanjing University of Science and Technology

Mingtao Pei

Associate Professor, Beijing Institute of Technology

Xi Peng

Distinguished Professor, Sichuan University

Yuxin Peng

Professor, Peking University

Wenhua Qian

Professor, Yunnan University

Yu Qiao

Professor, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences

Lei Qin

Associate Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Pinle Qin

Associate Professor, North University of China

Yanyun Qu

Professor, Xiamen University

Tongwei Ren

Associate Professor, Nanjing University

Wenqi Ren

Associate Professor, Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences

Qiuqi Ruan

Professor, Beijing Jiaotong University

Nong Sang

Professor, Huazhong University of Science and Technology

Yuanyuan Shang

Professor, Capital Normal University

Hong Shao

Professor, Shenyang University of Technology

Mingwen Shao

Professor, China University of Petroleum

Shengmei Shen

Chief Scientist, Beijing Pensees Technology Co., Ltd.

Shuhan Shen

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Peiyi Shen

Professor, Xidian University

Zhongchao Shi

Director of AI Lab, Lenovo Research

Boxin Shi

Assistant Professor, Peking University

Caijuan Shi

Associate Professor, North China University of Science and Technology

Zhenwei Shi

Professor, Beihang University

Rui Song

Associate Professor, Xidian University

Xiaoning Song

Associate Professor, Jiangnan University

Fei Su

Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications

Hang Su

Assistant Professor, Tsinghua University

Jian Sun

Associate Professor, Xi'an Jiaotong University

Jinqiu Sun

Associate Professor, Northwestern Polytechnical University

Xian Sun

Deputy Director, Aerospace Information Research Institute (AIR), Chinese Academy of Sciences

Xiqing Sun

Chief Engineer, NSTV Co., Ltd

Xiaoshuai Sun

Associate Professor, Xiamen University

Taizhe Tan

Associate Professor, Synergy Innovation Institute of GDUT, Heyuan

Tieniu Tan

Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Xiaoyang Tan

Professor, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Jin Tang

Professor, Anhui University

Jinhui Tang

Professor, Nanjing University of Science and Technology

Zhigang Tu

Professor, Wuhan University

Zengfu Wang

Professor, Institute of Intelligent Machines, Chinese Academy of Sciences

Changdong Wang

Associate Professor, Sun Yat-sen University

Dong Wang

Senior Technical Director, Meituan-Dianping

Hanzi Wang

Professor, Xiamen University

Hanli Wang

Professor, Tongji University

Hongxing Wang

Associate Professor, Chongqing University

Hongyuan Wang

Professor, Changzhou University

Hongpeng Wang

Professor, Harbin Institute of Technology

Jinjia Wang

Professor, Yanshan University

Jingya Wang

Professor, ShanghaiTech University

Kunfeng Wang

Professor, University of Chemical Technology

Limin Wang

Professor, Nanjing University

Long Wang

Associate Professor, University of Science and Technology Beijing

Nannan Wang

Professor, Xidian University

Peng Wang

Professor, Northwestern Polytechnical University

Qi Wang

Associate Professor, Northwestern Polytechnical University

Qing Wang

Professor, Northwestern Polytechnical University

Ruiping Wang

Associate Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Shangfei Wang

Associate Professor, University of Science and Technology of China

Shengke Wang

Associate Professor, Ocean University of China

Sujing Wang

Associate Professor, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences

Wei Wang

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Wei Wang

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Xinnian Wang

Associate Professor, Dalian Maritime University

Xingzheng Wang

Associate Professor, Shenzhen University

Yuanquan Wang

Professor, Hebei University of Technology

Yizhou Wang

Professor, Peking University

Yuehuan Wang

Professor, Huazhong University of Science and Technology

Yunhong Wang

Professor, Beihang University

Changhu Wang

Director of AI Lab, ByteDance

Zilei Wang

Associate Professor, University of Science and Technology of China

Shikui Wei

Professor, Beijing Jiaotong University

Wei Wei

Associate Professor, Northwestern Polytechnical University

Wei Wei

Associate Professor, Xi'an University of Technology

Xiushen Wei

Professor, Nanjing University of Science and Technology 

Baoyuan Wu

Associate Professor, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Xiangqian Wu

Professor, Harbin Institute of Technology

Jianxin Wu

Professor, Nanjing University

Jun Wu

CTO, Chongqing Kaize Technology Co., Ltd

Peiliang Wu

Professor, Yanshan University

Peiliang Wu

Professor, Yanshan University

Xia Wu

Professor, Beijing Normal University

Xinxiao Wu

Associate Professor, Beijing Institute of Technology

Yadong Wu

Professor, Southwest University of Science and Technology

Yihong Wu

Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Yongxian Wu

Professor, South China University of Technology

Yuwei Wu

Associate Professor, Beijing Institute of Technology

Guisong Xia

Professor, Wuhan University

Yong Xia

Professor, Northwestern Polytechnical University

Shiming Xiang

Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Zhiyu Xiang

Professor, Zhejiang University

Liang Xiao

Professor, Nanjing University of Science and Technology

Xiaohua Xie

Professor, Sun Yat-sen University

Junliang Xing

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Bangshu Xiong

Associate Professor, Nanchang Hangkong University

Chao Xu

Associate Professor, Tianjing University

Mai Xu

Professor, Beihang University

Mingliang Xu

Associate Professor, Zhengzhou University

Xun Xu

Executive Director, WeRide

Yong Xu

Professor, Harbin Institute of Technology (Shenzhen)

Xinshun Xu

Professor, Shandong University

Yong Xu

Professor, South China University of Technology

Zhenghua Xu

Professor, Hebei University of Technology

Feng Xue

Associate Professor, HeFei University of Technology

Jianru Xue

Professor, Xi'an Jiaotong University

Dongming Yan

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Junchi Yan

Senior Researcher, IBM Research-China (Shanghai)

Yan Yan

Associate Professor, Xiamen University

Bo Yan

Professor, Fudan University

Chenhui Yang

Professor, Xiamen University

Gongping Yang 

Professor, Shandong University

Jianyu Yang

Associate Professor, Suzhou University

Jian Yang

Professor, Beijing Institute of Technology

Jie Yang

Professor, Shanghai Jiao Tong University

Jinfeng Yang

Professor, Civil Aviation University of China

Jinfu Yang

Professor, Beijing University of Technology

Lu Yang

Associate Professor, University of Electronic Science and Technology of China

Wankou Yang

Associate Researcher, Southeast University

Meng Yang

Associate Professor, Sun Yat-Sen University

Xin Yang

Associate Professor, Dalian University of Technology

Yi Yang

Professor, Zhejiang University

Rui Yao

Associate Professor, China University of Mining and Technology

Mao Ye

Professor, University of Electronic Science and Technology of China

Xucheng Yin

Professor, University of Science and Technology Beijing

Jianqin Yin

Associate Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications

Xianghua Ying

Professor, Peking University

Xinge You

Professor, Huazhong University of Science and Technology

Qian Yu

Associate Professor, Beihang University

Shiqi Yu

Associate Professor, Southern University of Science and Technology

Xiaoyi Yu

Associate Professor, Peking University

Ye Yu

Associate Professor, Hefei University of Technology

Jun Yu

Professor, Hangzhou Dianzi University

Xiaotong Yuan

Professor, Nanjing University of Information Science & Technology

Dan Zeng

Professor, Shanghai University

Hui Zeng

Associate Professor, University of Science and Technology Beijing

Yongjie Zhai

Professor, North China Electric Power University

Chunjie Zhang

Professor, Beijing Jiaotong University

Dongbo Zhang

Professor, Xiangtan University

Hanling Zhang

Associate Professor, Hunan University

Honggang Zhang

Associate Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications

Jinglin Zhang

Professor, Hebei University of Technology

Junping Zhang

Professor, Fudan University

Junge Zhang

Assistant Researcher, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Ke Zhang

Vice Dean of Graduate School, North China Electric Power University

Lei Zhang

Distinguished Researcher, Chongqing University

Lin Zhang

Associate Professor, Tongji University

Shanshan Zhang

Professor, Nanjing University of Science & Technology

Shihui Zhang

Professor, Yanshan University

Tianzhu Zhang

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Wei Zhang

Associate Professor, Fudan University

Wei Zhang

Associate Professor, Shandong University

Wenqiang Zhang

Professor, Fudan University

Xiaoyu Zhang

Associate Professor, Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences

Xin Zhang

Associate Professor, South China University of Technology

Xiuwei Zhang

Associate Professor, Northwestern Polytechnical University

Yanning Zhang

Professor, Northwestern Polytechnical University

Yifan Zhang

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Yimin Zhang

Principal Engineer, Intel Labs China

Yongdong Zhang

Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

Yunfeng Zhang

Professor, Shandong University of Finance and Economics

Yunzhou Zhang

Professor, Northeastern University

Zhaoxiang Zhang

Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Guofeng Zhang

Associate Professor, Zhejiang University

Cairong Zhao

Associate Professor, Tongji University

Jian Zhao

Assistant Professor, Academy of Military Sciences

Juanjuan Zhao

Professor, Taiyuan University of Technology

Yang Zhao

Associate Researcher, Hefei University of Technology

Yuqian Zhao

Professor, Central South University

Zhenbing Zhao

Associate Professor, North China Electric Power University

Zhou Zhao

Associate Professor, Zhejiang University

Weishi Zheng

Associate Professor, Sun Yat-sen University

Wenhuang Zheng

Professor, National Chiao Tung University

Wenming Zheng

Professor, Southeast University

Bineng Zhong

Associate Professor, Huaqiao University

Guoqiang Zhong

Professor, Ocean University of China

Dexing Zhong

Associate Professor, Xi'an Jiaotong University

Quan Zhou

Associate Professor, Nanjing University of Posts and Telecommunications

Rigui Zhou

Professor, Shanghai Maritime University

Xiaowei Zhou

Professor, Zhejiang University

Xiuzhuang Zhou

Associate Professor, Capital Normal University

Yuan Zhou

Associate Professor, Tianjin University

Anna Zhu

Associate Professor, Wuhan University of Technology

Junyong Zhu

Associate Professor, Sun Yat-sen University

Lei Zhu

Professor, Shandong Normal University

Pengfei Zhu

Associate Professor, Tianjin University

Xiangyu Zhu

Associate Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Zhenfeng Zhu

Associate Professor, Beijing Jiaotong University

Liansheng Zhuang

Lecturer, University of Science and Technology of China

Wangmeng Zuo

Associate Professor, Harbin Institute of Technology